kalender
nieuws
contact

Dans

VVKB dansatelier Vlaams

21 februari 2021

Kortrijk, OC De Lange Munte

Kalender
Dans

VVKB dansatelier Vlaams

21 februari 2021
Kortrijk, OC De Lange Munte
Volledig dansprogramma via Facebook pagina Danscollege VVKB. Europeadedans staat geprogrammeerd.
Dans

VVKB Bal 2021

20 maart 2021
9700 EINE, Doorn 1 - Salons Mantovani
Groot volksdansbal met Vlaamse en internationale dansen.
Er zijn enkele vernieuwingen en verrassingselementen voorzien.
De groep met de meeste aanwezigen, waarvan de groepsleden in traditionele kledij zijn, mag een aangename verrassing verwachten.
Dansleiding: leden van het VVKB-danscollege
Orkest: Muze cant
Die Boose

VVKB Meiboomplanting 2021

16 mei 2021
2930 Brasschaat, Rerum Novarumlei 47 - Parochiecentrum Drieheem
Feestelijke viering van de lente. Noteer alvast in jouw agenda !
Programma en meer info volgt via www.vvkb.org/meiboomplanting 2021